Finansowanie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl

 

Cel projektu

Zwiększenie liczby absolwentów studiów II stopnia kierunku zamawianego Chemia, przygotowanie ich na optymalnie wysokim poziomie naukowym do oczekiwań i wymagań pracodawców, wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy poprzez rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym, zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku pracy w Polsce, z zasadą równości szans, zrównoważonego rozwoju oraz rozwojem społeczeństwa informacyjnego.


Dwuletnie Studia II Stopnia, proponujemy sześć specjalności

SPECJALNOŚĆ: CHEMIA BIOLOGICZNA
SPECJALNOŚĆ: CHEMIA KOSMETYCZNA
SPECJALNOŚĆ: CHEMIA MATERIAŁOWA
SPECJALNOŚĆ: CHEMIA OGÓLNA
SPECJALNOŚĆ: CHEMIA ŚRODOWISKA
SPECJALNOŚĆ: CHEMIA Z ZASTOSOWANIAMI INFORMATYKI

 

Co dla studentów?
 • Fartuchy i okulary ochronne
 • Stypendia motywacyjne w wysokości 1000 zł miesięcznie dla max. 50 % studentów
 • Zajęcia wyrównawcze z chemii fizycznej i nieorganicznej
 • Zajęcia wyrównawcze z technik laboratoryjnych
 • Zajęcia specjalistyczne z języka angielskiego w chemii
 • Certyfikowany Kurs Przedsiębiorczości i Komunikacji Interpersonalnej
 • Certyfikowane Szkolenia Zarządzania Jakością ISO i GMP
 • Certyfikowane Specjalistyczny Kursy Chromatografii
 • Wykłady i seminaria z udziałem przedstawicieli przemysłu: kosmetycznego, ceramicznego, farmaceutycznego, chemicznego prowadzone przez naukowców z kraju i zagranicy oraz przedstawicieli przemysłu,
 • Płatne Staże Zawodowe
 • Stypendia konferencyjne krajowe (10) i zagraniczne (2)
 
loga

 

logowarta